شرایط پذیرش

قبل از مراجعه به مراکز خدمات آوات به نکات زیر توجه کنید:
  • کارت گارانتی دستگاه را به همراه داشته باشید .
  • از تمامی اطلاعات شخصی خود کپی برداشته و هر گونه اطلاعات محرمانه و شخصی را از روی هارد درایو پاک نمایید.
  • شرکت آوات هیچگونه مسولیتی در قبال از دست رفتن برنامه ها و اطلاعات شما نخواهد داشت.
  • رمز ورود دستگاه خود را بردارید .