پایان همکاری با نمایندگی های شیراز ، اصفهان و تبریز

به اطلاع کلیه عزیزان می رساند، قرارداد با نمایندگی های آوات در شهر های شیراز، اصفهان و تبریز به پایان رسیده و به زودی مراکز جدید جهت ارایه خدمات از همین طریق اعلام می گردد

 

Nike