توصیه جدی به دارندگان Asus Transformerbook T100

مشتری گرامی :

به منظور جلوگیری از خرابی ناشی از استفاده HDMI در دستگاه های Asus Transformerbook T100

Air Max 95 20th Anniversary

خواهشمند است به جای استفاده از کابل های HDMI معمول در بازار از کابل های MHL HDMI KIT استفاده کنید.

این نوع کابل از USB به عنوان منبع تغذیه 5 ولتی استفاده میکند و باعث میشود به برد دستگاه فشاری وارد نشود و در نتیجه آسیبی به دستگاه شما وارد نمی شود.